Mikä on väestörakenteen muutoksen tärkein lähtökohta?