Miten käytät puun sorvauslaitteen kopiointilaitetta?