Mitä seuraavista rakenteista pidetään elimistön tärkeimpänä ruoansulatuselimenä?