Miksi rinnakkaistekniikassa tarvitaan filmin tai kennon pidin?