Mikä on yleisin kohde, jonne ensihoitaja kuljettaa potilaita?