Mikä erotti psykoanalyytikon lähestymistavan aikaisempien psykologien lähestymistavasta?