Miten ketterä suunnittelu eroaa perinteisestä lähestymistavasta suunnitteluun?