Mitä mittayksiköitä käytetään jännitteen, virran ja resistanssin mittaamiseen?