Mitä erilaisia idiomaattisia ilmaisuja on olemassa?