Mitä vaikutuksia Yhdysvaltain laajentumisella oli?