Miten määritetään, onko bakteeri aerobinen vai anaerobinen?