Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja happojen ja emästen välillä on?