Tahrataanko kieli ja ura ennen vai jälkeen asennuksen?