Käyvätkö kaikki kuoriaiset läpi täydellisen metamorfoosin?