Mitä muita yrityksen strategisia tavoitteita henkilöstöstrategisen suunnitelman on sisällytettävä ja tuettava?